Wprowadzenie GVMS

GVMS

Wraz z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię HMRS ustanowił zupełnie nowy system, który znacząco usprawnia przewożenie towarów. GVMS, czyli Goods Vehicle Movement System jest to metoda, która pomaga przy transporcie między Unią Europejską a Wielką Brytanią i Północną Irlandią.
Ma na celu usprawnić wszystkie procedury związane z przekraczaniem granic i powiązana jest z przed-załadunkowymi deklaracjami.

Jak działa GVMS?

GVMS, to system bazujący na GMR Goods Movement Records, który to określa wszystkie dane związane z pojazdem przewożącym ładunek.
GMR łączy w jedną całość wszystkie pozostałe MRN Movement Reference Number.
Należy pamiętać, że Goods Movement Record zawiera wszystkie niezbędne dane na temat pojazdu przejeżdżającego między oboma terytoriami i może być użyty tylko raz. Jedyne co musi zrobić kierowca to przedstawić GMR przewoźnikowi(prom, pociąg wahadłowy) na granicy, aby udowodnić, że wszystkie jego towary posiadają wcześniej złożone deklaracje. Pojazdy mogą zostać zawrócone, jeżeli nie przedstawiły GMR, lub dane prezentowane w GMR będą dalekie od stanu faktycznego.

Jeśli chcesz posiadać GVMS, powinieneś wybrać odpowiednią firmę, lub samemu posiadać buisness tax account z uprawnieniami administratora. Powinieneś się koniecznie zarejestrować, jeżeli posiadasz jakiekolwiek dobra, które powinny zostać opodatkowane. Porty posiadające GVMS tworzą wirtualny urząd tranzytowy, przez co ciężarówka nie musi się stawiać fizycznie na punkcie granicznym podczas przekraczania granicy.

Jak używać GVMS?

Jeżeli chcemy transportować towary poprzez porty, które obsługują GVMS, osoba bądź firma zobowiązana jest do rejestracji w systemie GVMS. Aby wykonać tę czynność potrzebne nam będzie wprowadzenie identyfikatora użytkownika i numeru EORI GB.
HMRC opublikował poradnik dla systemu GVMS, aby pomóc przewoźnikom w użytkowaniu API.

Korzystając z interfejsu API użytkownicy mogą:

Jakie dane znajdują się w GMR?

Przewoźnicy muszą otrzymać GMR dla każdego przewozu. Jest to unikatowy identyfikator, który zawiera w sobie takie dane jak:

Firmy, jak i ich przewoźnicy powinni zrozumieć nowe postanowienia, w związku z transportem produktów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii włączając w to istnienie GVMS. Porty w Zjednoczonym Królestwie używają różnych metod do wypełniania niezbędnych kontroli celnych. GVMS nie jest używany we wszystkich portach, a jedynie tych granicznych.
W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją do GVMS możesz się nami skontaktować.