Uzyskiwanie numeru EORI

Numer EORI

Jeśli chcesz przenieść towary do lub z Wielkiej Brytanii, będziesz potrzebował numeru EORI (Economic Operator Registration and Identification). HMRC używa tego numeru do identyfikacji Twojej firmy i śledzenia Twojego eksportu i importu.

Będziesz potrzebował numeru EORI, jeśli chcesz handlować z Wielką Brytanią po Brexicie. Jeśli go nie masz, nie martw się - możesz ubiegać się o niego już teraz, nawet jeśli nie planujesz używać go od razu.

Twój numer EORI (European Union Register of Economic Operators and Representatives) powinien wyglądać tak, jeśli masz siedzibę w Wielkiej Brytanii:

GB123456789000

(państwo członkowskie rejestracji, numer VAT plus 000)

Jeśli jednak przewozisz towary do lub z Irlandii Północnej, możesz potrzebować oddzielnego numeru EORI, który zaczyna się od XI zamiast GB.

Kod towaru" to opis towarów, które eksportujesz lub importujesz, składający się z 8 cyfr w przypadku eksportu i 10 cyfr w przypadku importu.

Twoim prawnym obowiązkiem jako eksportera lub importera jest zgłoszenie wszystkich towarów przy użyciu odpowiedniego kodu towaru. Ponadto, musisz być w stanie podać dokładną klasyfikację taryfową swoich towarów. Poniższe pytania nie będą Cię nurtować, jeśli znasz odpowiedzi na nie. Aby eksportować swoje towary, będziesz musiał uzyskać licencję eksportową. Możesz również kwalifikować się do preferencyjnych stawek celnych. Dodatkowo, do Twoich towarów mogą mieć zastosowanie takie środki jak cła antydumpingowe lub kontyngenty taryfowe.

Musisz być dokładny przy obliczaniu wartości towarów dla celów celnych. Światowa Organizacja Handlu (WTO) zapewnia globalne ramy, które określają zasady i przepisy dotyczące handlu międzynarodowego, a także mechanizm rozwiązywania sporów między krajami. Jeśli nie dołączysz wszystkich niezbędnych informacji i dokumentacji podczas zgłaszania się do organów celnych, możesz narazić się na dochodzenie lub zarzuty karne.

Kogo wybierzesz do sporządzenia elektronicznego zgłoszenia eksportowego?

Zawsze możesz skorzystać z usług brokera celnego, agenta lub spedytora, aby ułatwić proces eksportu i importu.

Z drugiej strony masz możliwość dokonania samodzielnych deklaracji poprzez CHIEF, zaopatrując się w niezbędne oprogramowanie i używając NES do deklaracji eksportowych.

HMRC oferuje szereg Procedur Specjalnych (Customs Warehouse, Inward Processing, Outward Processing itp.), które mogą pomóc brytyjskim przedsiębiorcom w obniżeniu kosztów importu i eksportu towarów. Procedury uproszczone (Customs Freight Simplified Procedure, Transit) mogą pomóc w przyspieszeniu odprawy na granicy.

Zawsze sprawdzaj warunki dostawy (Incoterms) dołączone do Twojego importu i eksportu. Incoterms lub warunki dostawy w kontraktach handlowych mogą dyktować, która strona jest odpowiedzialna za transport, cło i opłaty deklaracyjne. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jak najszybciej ustal, czy te zobowiązania spadną na Twoją firmę.