Reguły Pochodzenia

Czym są reguły pochodzenia?

Najprościej rzecz ujmując, reguły pochodzenia to kryteria stosowane w celu określenia kraju pochodzenia danego towaru. Jest to ważne dla celów handlowych, ponieważ może decydować o tym, czy należy płacić cła za towar, gdy jest on importowany do innego kraju.

W ramach umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE, reguły pochodzenia będą stosowane do określenia, czy towary importowane do Wielkiej Brytanii z UE kwalifikują się do preferencyjnego traktowania. Oznacza to, że mogą być zwolnione z płacenia cła lub mogą kwalifikować się do obniżonych stawek celnych.

Aby ubiegać się o preferencyjne traktowanie, przedsiębiorstwa będą musiały udowodnić, że ich towary spełniają odpowiednie reguły pochodzenia. W większości przypadków będzie to wymagało świadectwa pochodzenia z kraju eksportu.

Reguły pochodzenia dla handlu między Wielką Brytanią a UE, zostaną określone w przyszłej umowie handlowej między obiema stronami. Do tego czasu przedsiębiorstwa powinny nadal stosować się do zasad obowiązujących w handlu między Wielką Brytanią a UE na mocy przepisów Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Jak uzyskać preferencyjne traktowanie taryfowe?

Gdy importujesz towary z UE, możesz ubiegać się o preferencyjne traktowanie taryfowe, jeśli towary spełniają reguły pochodzenia.

Aby ubiegać się o preferencyjne traktowanie taryfowe, musisz mieć oświadczenie o pochodzeniu od eksportera z UE. Oświadczenie musi wykazywać, że towary spełniają reguły pochodzenia.

Importer jest odpowiedzialny za ubieganie się o preferencyjne traktowanie taryfowe. Oznacza to, że musisz posiadać wiedzę na temat kraju pochodzenia towarów oraz tego, czy towary spełniają reguły pochodzenia.

Jeśli importujesz towary z kraju, z którym UE ma umowę handlową, możesz skorzystać z niższych lub zerowych taryf. Aby tak się stało, Twoje towary muszą spełniać reguły pochodzenia określone w tej umowie.

Jeśli wysyłasz małe przesyłki towarów z Wielkiej Brytanii do UE, możesz ubiegać się o preferencyjne traktowanie taryfowe. Oznacza to, że zapłacisz mniej lub wcale nie zapłacisz cła za swoje towary.

Aby ubiegać się o preferencyjne traktowanie taryfowe, musisz mieć oświadczenie o pochodzeniu, które zostało wypełnione przez eksportera. Oświadczenie powinno stwierdzać, że towary spełniają reguły pochodzenia dla umowy handlowej UK-UE.

Oświadczenie o pochodzeniu można uzyskać od:

Przed wysłaniem towarów upewnij się, że sprawdziłeś w lokalnej izbie handlowej, jakie są dodatkowe wymagania. Na przykład, może być konieczne uzyskanie certyfikatu apostille.

Jeśli ubiegasz się o preferencyjne traktowanie taryfowe po raz pierwszy, musisz dołączyć kopię oświadczenia o pochodzeniu do deklaracji celnej.

Jeśli posiadasz już numer EORI i dokonałeś wcześniej zgłoszenia celnego, możesz złożyć oświadczenie o pochodzeniu drogą elektroniczną. Musisz je wysłać do Krajowego Systemu Eksportu (NES). NES zachowa kopię oświadczenia i nada ci numer referencyjny. Ten numer referencyjny należy następnie umieścić w kolejnym zgłoszeniu celnym.

Jeśli chcesz skorzystać z niższych stawek cła przy imporcie do Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, musisz:

Dowód pochodzenia jest wymagany przez importera w celu zweryfikowania, że towary pochodzą z kraju kwalifikującego się i dlatego kwalifikują się do preferencji w ramach Umowy o handlu i współpracy.

Dowód ten może przyjąć jedną z dwóch form:

Jeśli jesteś importerem.

Będziesz musiał wykazać, że produkt pochodzi z kraju, z którego twierdzisz, że jest, zanim będziesz mógł uzyskać preferencje.

Na przykład, deklaracja pochodzenia może być oświadczeniem o pochodzeniu eksportu, takim jak faktura lub inny dokument, który opisuje towary, a tekst oświadczenia byłby włączony do umowy - jest to znane jako faktura lub deklaracja pochodzenia.

Mogą to być również dokumenty potwierdzające i zapisy, jeśli wykorzystujesz swoją "ekspertyzę importera", aby ubiegać się o preferencje. Jeśli powołujesz się na wiedzę importera, będziesz potrzebował wielu dowodów na to, że produkty pochodzą z Australii. Może to obejmować dostarczenie różnych dokumentów potwierdzających od eksportera. Nie będziesz mógł jej uzyskać, jeśli nie uzyskasz wymaganego dowodu, więc zanim poprosisz o deklarację pochodzenia, sprawdź, co możesz zrobić w tej sprawie.

Jeśli wymagana jest deklaracja dostawcy, eksporter musi mieć ten lub inny dowód ilustrujący status pochodzenia towarów, zanim będzie mógł wystawić oświadczenie o pochodzeniu.

Należy również:

Jeśli jesteś eksporterem.

Musisz:

Deklaracja dostawcy jest wymagana przy wystawianiu oświadczenia o pochodzeniu.

Jeśli nie możesz dostarczyć dowodu, że Twoje towary eksportowane do UE pochodzą z Wielkiej Brytanii, Twój klient będzie musiał zapłacić pełne cło.

Importer (Twój klient) musi również otrzymać jedną z poniższych informacji: