Procedura celna 42

Co to jest procedura celna 42?

Dzięki procedurze celnej 42 firma może być zwolniona od opłat VAT w związku z przewożeniem towarów pod warunkiem, że spełni ona kilka koniecznych warunków. Niemniej należy tu pamiętać, że wciąż jesteśmy zobligowani do opłacenia opłaty celnej. Procedura 42 swoje główne zastosowanie ma podczas, gdy przedsiębiorca chce sprowadzić towary z państwa trzeciego do Unii Europejskiej przy pomocy innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że wszystkie te państwa muszą należeć do wspólnoty. Jej głównym zadaniem jest przede wszystkim usprawnić wszystkie formalności celne w związku z importowaniem podmiotów podlegających opodatkowaniu VAT poprzez możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Zwolnienie jest używane podczas importu, jak i dostawy w obrębie Unii Europejskiej. Pozwala to operatorowi, na unikniecie wydatku gotówkowego.

Jakie korzyści daje procedura celna 42?

Przejdźmy zatem do korzyści, jakie oferuje skorzystanie z procedury celnej 42. Możemy tu więc mówić przede wszystkim o:

Warunki konieczne do spełnienia, aby móc korzystać z procedury celnej 42

Jak już mogliśmy zauważyć, procedura celna 42 pomaga nam nie tylko zaoszczędzić czas, ale i pieniądze. Charakteryzuje się przede wszystkim uproszczeniem wszystkich formalności związanych z przewozem towarów na terytorium Unii Europejskiej. Jakie jednak warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z tej opcji. W ramach procedury celnej 42 ustalone są specjalne regulacje określające, kto może z niej skorzystać. Przede wszystkim konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Żeby móc skorzystać z procedury celnej 42 konieczne jest, aby importer wykazał , że posiada numer rejestracyjny VAT w państwie, z którego odprawiane są towary. Dodatkowo osoba importująca powinna posiadać stosowny dokument, który uzasadnia przepływ wewnątrzwspólnotowy, taki dokument musi zostać dołączony do deklaracji wymiany towarów. W przypadku niespełnienia wymaganych warunków Importer może zostać pociągnięty do odpowiedzialności i ukarany karą grzywny. Nasza firma od lat zajmuje się pomocą klientom w bardziej skomplikowanych procedurach, jeżeli chciałbyś skorzystać z procedury celnej 42, serdecznie zapraszamy do kontaktu.