Kumulacja - co to jest?

Kumulacja

Kumulacja ma miejsce, gdy kraje dzielą się produkcją i wspólnie przestrzegają przepisów RODO. Pozwala to na to, aby produkty, które zostały wyprodukowane w całości w jednym kraju lub w znacznym stopniu przekształcone, były uznawane za pochodzące z tego kraju, nawet jeśli odbiega to od podstawowej koncepcji pochodzenia.

Globalne łańcuchy dostaw są w dużym stopniu wykorzystywane w procesie produkcyjnym, a pozyskiwanie i przetwarzanie komponentów odbywa się w wielu krajach. Jeżeli dwa lub więcej krajów zgodziło się przestrzegać tych samych zasad ROO w ramach umowy o wolnym handlu, to jeśli produkt z jednego kraju jest dalej przetwarzany w innym kraju objętym umową, można uznać, że pochodzi on z kraju ostatecznej produkcji.

Zasady określania znacznego przetworzenia są ustalane indywidualnie dla każdego produktu i będą określone przez kody towarowe przypisane do każdego produktu.

Kumulacja zasad pozwala na większą różnorodność produktów, które mogą być uznane za pochodzące z bloku handlowego, promując współpracę gospodarczą i rozwój pomiędzy zaangażowanymi krajami.

Czym jest kumulacja dwustronna?

Najbardziej podstawową formą kumulacji dwustronnej jest sytuacja, w której dwóch partnerów handluje ze sobą i jest w stanie zsumować pochodzenie towarów. Dwustronna kumulacja służy jako podstawa UK-EU TCA. Innymi słowy, nakłady pochodzące z któregokolwiek z rynków mogą być postrzegane jako pochodzące z preferencyjnej stawki celnej, na którą zgodziły się oba kraje.

Kraj pochodzenia produktu jest zwykle weryfikowany przez certyfikat, który jest dołączany do przesyłki podczas importu.

Na przykład, w ramach brytyjsko-unijnej umowy o partnerstwie gospodarczym, w której obowiązują te same reguły pochodzenia, jeżeli truskawki z UE zostały przetworzone na marmoladę w Zjednoczonym Królestwie, truskawki te można uznać za pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa w drodze kumulacji dwustronnej.

W ramach UK-EU TCA produkty lub materiały z UE mogą być uznane za pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, jeżeli są dalej przetwarzane w Zjednoczonym Królestwie przed wyeksportowaniem ich z powrotem do UE.

Ustalenia TCA pozwalają eksporterom na kumulowanie materiałów lub produktów pochodzących, jak również przetwarzania lub produkcji przeprowadzonej na materiałach niepochodzących ("pełna kumulacja dwustronna"). Oznacza to, że wszystkie operacje przeprowadzane w Zjednoczonym Królestwie lub UE są brane pod uwagę przy określaniu, czy dany towar jest w stanie spełnić regułę dotyczącą konkretnego produktu.

Pełna kumulacja dwustronna dotyczy zarówno procesów (np. "czesania" lub "uzupełniania" w produkcji wyrobów włókienniczych), jak i wartości związanych z takim przetwarzaniem (np. w przepisach dotyczących konkretnych produktów zawierających wymogi dotyczące wartości dodanej).

Należy zauważyć, że gdy eksporter chce nabyć materiały pochodzące lub produkcję ze źródeł niepochodzących, może to zrobić tylko wtedy, gdy obróbka lub przetwarzanie dokonane na tych materiałach spełnia lub przekracza poziom "niewystarczającego" przetwarzania określony w artykule dotyczącym niewystarczającego przetwarzania w TCA.

Jeśli przedsiębiorstwa chcą skorzystać z niższych taryf przy imporcie do Wielkiej Brytanii lub UE, muszą wnioskować o preferencyjne traktowanie w swoich formularzach deklaracji celnej i posiadać dokumentację potwierdzającą, że towary spełniają wymogi RODO.

Dowód pochodzenia jest używany przez firmy jako potwierdzenie, że ich produkty pochodzą z terytorium kraju eksportującego i są w stanie otrzymać preferencje.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.