Kod procedury celnej

Do odpowiedniego oznaczania procedur celnych został stworzony odpowiedni system, który umożliwił zebranie ich kodów w jednym miejscu. Kod procedury celnej przede wszystkim określa, w jakim celu dokonywany jest import lub eksport towarów. Przedstawia także jakie procesy Twoja przesyłka będzie przechodzić oraz jakie wymagane podatki zostaną pobrane podczas wykonywania transportu. Aby nie tracić na płynności transportu towarów, który może być spowodowany zbyt długą i skomplikowaną odprawą celną, należy stosować odpowiednie oznaczenia procedur celnych, które są ogólnie przyjęte. Odpowiedni kod pozwala więc określić cel, w jakim zamierzasz importować lub eksportować towary. Ten system służyć ma zwiększeniu szybkości całej procedury. Miało to przede wszystkim ułatwić trudną i często niezrozumiałą procedurę celną. Kody procedur celnych służą sprawniejszej ich identyfikacji.

Jak skonstruowany jest kod procedury celnej?

Kody procedury celnej składają się z kombinacji 7 cyfr lub liter. Pierwsze dwie cyfry tego kodu identyfikują, do jakiej należy on procedury, czyli określają, do jakiego systemu trafi dany towar. Następne w kolejności dwie cyfry określają, jakie procedury przeszedł wcześniej dany produkt, jeżeli towar ich nie przeszedł, to kod w tym miejscu przyjmuje wtedy wartość 00. 3 ostatnie cyfry kodu procedury celnej określają specjalne sytuacje obowiązujące na terenie danego państwa i dotyczących procedur oraz przysługujących rabatów.

Po co używa się kodu procedury celnej?

Należy określić, co jest celem takiej przesyłki i jakie procedury może ona przejść. Może to być bowiem zwykła transakcja handlowa, której celem będzie wyłącznie wprowadzenie towaru do obiegu. Zazwyczaj opóźnienia są spowodowane zbytnią biurokratyzacją i zbyt skomplikowanym procedurami celnymi. Tak więc użycie odpowiedniego kodu procedury celnej może znacząco wpłynąć na usprawnienie całego tego procesu. Podobnie jak jest to w przypadku kodu celnego, również tutaj możemy sprawdzić to oznaczenie przez internet. Do transakcji międzynarodowych zahaczających o Wielką Brytanię odpowiedni kod możemy znaleźć w UK TRADE TARIFF. Na terenie Polski mamy jego odpowiednik ISZTAR oba funkcjonują w oparciu o system TARIC.

Każda przesyłka powinna zawierać krótkie pisemne oświadczenie, które określa jej cel. Aby jak najlepiej to zrobić, powinniśmy zapoznać się kodami procedur celnych szczególnie w sytuacjach, gdy nasz biznes opiera się na handlu zagranicznym. Niejasne, nieprawidłowe lub niekompletne deklaracje mogą spowodować znaczące opóźnienia, a także problemy z wykonaniem odpowiedniej procedury celnej. Jeżeli nieodpowiednio opiszemy procedurę celną, nasz towar może zostać nieprzyjęty i zwrócony nadawcy.

Korzystając z kodu procedury celnej, nie jesteśmy tym samym zwolnieni z posiadania odpowiedniej dokumentacji produktu, a sam towar będzie musiał przejść odpowiednią kontrolę. Należy więc przed wysłaniem danej przesyłki dokładnie zapoznać się z wszelkimi formalnościami celnymi, przepisami lub wymogami, które mogą dotyczyć naszej przesyłki. Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat kodu procedury celnej, zapraszamy do kontaktu z nami! Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości związane z tym tematem.