Blog

Kumulacja - co to jest?

Kumulacja

Kumulacja ma miejsce, gdy kraje dzielą się produkcją i wspólnie przestrzegają przepisów RODO. Pozwala to na to, aby produkty, które zostały wyprodukowane w całości w jednym kraju lub w znacznym stopniu przekształcone, były uznawane za pochodzące z tego kraju, nawet jeśli odbiega to od podstawowej koncepcji pochodzenia.

Uzyskiwanie numeru EORI

Numer EORI

Jeśli chcesz przenieść towary do lub z Wielkiej Brytanii, będziesz potrzebował numeru EORI (Economic Operator Registration and Identification). HMRC używa tego numeru do identyfikacji Twojej firmy i śledzenia Twojego eksportu i importu.

Będziesz potrzebował numeru EORI, jeśli chcesz handlować z Wielką Brytanią po Brexicie. Jeśli go nie masz, nie martw się - możesz ubiegać się o niego już teraz, nawet jeśli nie planujesz używać go od razu.

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - export

Eksport lub transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym kości i białka.

Jeśli chcesz eksportować lub przewozić produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ABP), takie jak kości i białko, musisz wykonać kilka kroków. W większości przypadków potrzebny będzie Eksportowy Certyfikat Zdrowia (EHC) lub Wzór Formularza Deklaracji. Istnieją jednak pewne rodzaje ABP, które nie mogą być eksportowane oraz sytuacje, w których certyfikat nie jest wymagany.

Specjalne zasady wywozu surowca diamentowego

Wywóz surowca diamentowego

Do eksportu surowca diamentowego potrzebny jest certyfikat. Jeśli próbujesz importować lub eksportować je poza Systemem Certyfikacji Procesu Kimberley (KP), organy ścigania mogą zająć twój towar. KP reguluje globalny handel surowcem diamentowym.

Jeżeli planujesz międzynarodowy transport swoich surowych diamentów, będziesz musiał uzyskać certyfikat KP. Wymiana surowych diamentów po 1 stycznia 2021 roku - dniu niepodległości Wielkiej Brytanii - ma nowe zasady dla tych w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Jeśli znajdziesz się w transporcie surowca diamentowego pomiędzy tymi dwoma obszarami, wiedz, że będziesz potrzebował brytyjskiego certyfikatu KP w ręku przed eksportem do kraju UE. Możesz ubiegać się o ten dokument kontaktując się z Government Diamond Office poprzez ich stronę internetową (link poniżej).

Określanie pochodzenia towarów

Jak określić pochodzenie towarów?

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dowiedzieć się, jaki towar jest przedmiotem handlu. Światowa Organizacja Celna posiada obszerną listę, która klasyfikuje każdy produkt na podstawie pozycji taryfowych. Każdy produkt ma swój własny kod, który dzieli się na różne kategorie.

Po sklasyfikowaniu towaru musimy znaleźć jego "narodowość ekonomiczną", a nie tylko kraj, z którego pochodzi. Oznacza to ustalenie, jaką wartość ma produkt i gdzie wykonano większość pracy przy jego wytwarzaniu (co opisano poniżej w punkcie "wystarczająca wartość dodana").

Oświadczenie o pochodzeniu

Składanie wniosku o przyznanie preferencji z wykorzystaniem oświadczenia o pochodzeniu.

Oświadczenie o pochodzeniu.

Importer może wykorzystać "oświadczenie o pochodzeniu" przygotowane przez eksportera w celu ubiegania się o preferencje. Eksporter jest zobowiązany przez prawo do zamieszczenia oświadczenia o pochodzeniu na fakturze lub innym dokumencie, w tym dokumencie handlowym, który opisuje produkt pochodzący w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić jego identyfikację. Oświadczenie lub dokument może być złożony w formie elektronicznej.

 

Reguły Pochodzenia

Czym są reguły pochodzenia?

Najprościej rzecz ujmując, reguły pochodzenia to kryteria stosowane w celu określenia kraju pochodzenia danego towaru. Jest to ważne dla celów handlowych, ponieważ może decydować o tym, czy należy płacić cła za towar, gdy jest on importowany do innego kraju.

W ramach umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE, reguły pochodzenia będą stosowane do określenia, czy towary importowane do Wielkiej Brytanii z UE kwalifikują się do preferencyjnego traktowania. Oznacza to, że mogą być zwolnione z płacenia cła lub mogą kwalifikować się do obniżonych stawek celnych.

 

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) zostanie zamknięty.

HMRC zamknie system Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF).

Jednolitą platformą celną będzie Customs Declaration Service (CDS).

 

Usługa deklaracji celnej

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) zostanie zamknięty.

HMRC wysłał korespondencję do wielu firm ostrzegając je przed nowym brytyjskim systemem Customs Declaration Service (CDS). Jeśli nie będziesz działać szybko, Twój agent celny może nie zdążyć złożyć deklaracji, co spowoduje opóźnienia w otrzymaniu towarów dla Twojej firmy.

Pierwszy etap CDS, który dotyczy importu, ma się zakończyć do 30 września 2022 roku. Powinieneś jak najszybciej zapisać się do CDS, aby zminimalizować ryzyko opóźnień w odprawie celnej. Jeśli od 2 czerwca 2019 roku otrzymujesz z brytyjskiej strony .Gov zestawienia Postponed Import VAT, to jesteś już zarejestrowany do CDS i nie musisz robić nic więcej, chyba że posiadasz UK Duty Deferment Account.

 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.