Blog

Zezwolenie tymczasowe

Czym jest zezwolenie tymczasowe i jak może pomóc nam efektywniej transportować towary?

Zezwolenie tymczasowe jest istotną procedurą celno-skarbową stosowaną podczas czasowego importu towarów do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej lub Republiki Irlandii.

Import do Wiel;kiej Brytanii

Final Border Target Operating Model

W dniu 29 sierpnia 2023 roku brytyjski rząd ogłosił Final Border Target Operating Model lub inaczej mówiąc, strategię wprowadzenia nowego podejścia, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa podczas importu. Nowe podejście obejmuje kontrolę bezpieczeństwa wszystkich importowanych produktów oraz inspekcje sanitarno-fitosanitarne dla żywych zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, roślin oraz wyrobów roślinnych na granicy. 

Konto odroczenia płatności cła

Konto odroczenia płatności cła (Duty Deferment Account) co to takiego?

Duty Deferment Account jest to najpowszechniej używany model zapłaty za procedury celne, który obowiązuje na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to rozwiązanie, które w znaczny sposób może usprawnić przepływ zarówno towaru, jak i gotówki podczas transportu za granicę. 

Jakie zmiany w kontrolach granicznych SPS w WB zostaną wprowadzone w 2023 roku?

Po opuszczeniu Unii Europejskiej w dniu 1 stycznia 2021 roku, Wielka Brytania wprowadziła środki ograniczające związane z higieną oraz kontrolami fitosanitarnymi (SPS) na swoich granicach. Celem było nadzorowanie przywozu zwierząt, roślin oraz produktów pochodnych. Jednak od końca października 2023 r. kontrole fitosanitarne zostaną wzmożone. Niezwykle istotne jest, aby importerzy i eksporterzy przygotowali się na nowe zasady dotyczące importu, które zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku. Warto zapewnić, że wszyscy partnerzy w łańcuchu dostaw są odpowiednio zorientowani i przygotowani na ewentualne zmiany dotyczące importowanych towarów z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Latem 2023 roku zostaną udostępnione kategorie ryzyka TOM dla wyrobów pochodzących spoza Unii Europejskiej. W odniesieniu do roślin i ich pochodnych te informacje będą dostępne na brytyjskim portalu informacyjnym o zdrowiu roślin, znanym jako UK Plant Health Information Portal.

Czym jest kompleksowa odprawa celna?

Odprawy graniczne powinny się odbywać w najszybszy i najsprawniejszy sposób, można tego dokonać, korzystając z kompleksowej odprawy celnej. Decydując się na takie rozwiązanie, angażujemy jednego agenta, który zajmuje się zarówno procesem wywozu towarów z kraju pochodzenia, jak i przywozu do kraju docelowego. Agent odpowiedzialny za wywóz towarów informuje swojego odpowiednika w miejscu docelowym o planowanej przesyłce oraz dostarcza wszystkie potrzebne dokumenty. Dzięki temu unika się sytuacji, w których agent celny w miejscu docelowym musiałby czekać na przesłanie dokumentacji. To podejście pomaga uniknąć opóźnień na granicy związanych z brakiem dokumentów.

Incoterms 2020 – co warto o nim wiedzieć?

Incoterms to w pełnym brzmieniu International Commercial Terms, czyli ogólnie obowiązujące prawa na świecie dotyczące sprzedaży towarów, konkretnie ich ubezpieczenia oraz stanu i odpowiedzialności za produkt. Jest to więc zbiór reguł, które pomagają transportować i sprzedawać towary na całym świecie oraz usystematyzować obowiązujące prawa. Zasady te stworzyła Międzynarodowa Izba Handlowa, która zrzesza handlowców z ponad 100 państw. Brane są tu pod uwagę różne  wszystkie możliwe środki transportu. 

Co to jest RGR i jak może pomóc Ci oszczędzić?

Returned Goods Relief (RGR) to procedura celna, która pozwala na import towarów z powrotem do kraju bez ponoszenia opłat celnych lub podatków, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Ma ona na celu ułatwienie ponownego przywozu towarów, które zostały wcześniej wywiezione z kraju, czasowo lub na stałe.

Czym jest CFSP i jak może pomóc odprawiać Twoje towary jeszcze szybciej?

Customs Freight Simplifie Procedures (CFSP) to system uproszczonych procedur celnych dotyczących przewozu towarów. CFSP jest stosowany w Unii Europejskiej (UE) i umożliwia przedsiębiorstwom skorzystanie z uproszczonych procedur celnych, co prowadzi do szybszych i bardziej efektywnych przepływów towarów przez granice.

W jaki sposób dokonać wyceny celnej produktów?

Towary przychodzące i przechodzące przez służby, żeby mogły trafić do obrotu w kraju przeznaczenia muszą mieć nadaną odpowiednią cenę. Jak ją jednak ustalić? Podczas odpraw celnych oprócz odpowiedniej klasyfikacji towarów konieczna jest właściwa wycena towarów a także oszacowanie jej długu celnego.

TRACES – system do monitorowania transportu żywego inwentarza

TRACES, czyli Trade Control and Expert System to system, który za zadanie ma kontrole oraz określenie, w jakim celu i jak przemieszczają się między krajami produkty pochodzenia zwierzęcego. System ten jest stosowany przez władze weterynaryjne państw członkowskich Unii Europejskiej od 1 stycznia 2005 roku.

TOR 1 - przeprowadzki do Wielkiej Brytanii nie muszą być kosztowne!

Jeżeli planujesz przenieść się do Wielkiej Brytanii, istnieje pewne rozwiązanie, które pomoże Ci uniknąć płacenia dodatkowych podatków podczas transportu Twoich rzeczy. Jest to możliwe za sprawą transferu rezydencyjnego TOR 1, który jest ulgą, która zezwala Ci na tańsze przewożenie towarów do Wielkiej Brytanii.

Zmiany systemu celnego podczas odpraw eksportowych w Wielkiej Brytanii przejście z CHIEF na CDS

W systemie odpraw celnych pojawiła się pewna nowość, która zmienia sposób eksportowania towarów z Wielkiej Brytanii. Do tej pory używano systemu CHIEF, ale obowiązujący system eksportowy uległ zmianie. HMRC ogłosiło 15 grudnia, że przejście na nowy system, w jakim ma odbywać się eksport towarów do Zjednoczonego Królestwa, zostanie opóźnione. Wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga czasu, oraz odpowiednich testów wraz z partnerami branżowymi w celu jak najlepszej optymalizacji rozwiązań informatycznych dla nowego systemu. Przejście na CDS, czyli Custom Declarance Service zostanie w pełni zakończone 30 listopada 2023 roku. Po tej dacie wszystkie towary eksportowane będą przez nowy system. HMRC podało przybliżone daty, jak system będzie się zmieniał w najbliższym czasie. 

Różnica w modelach odpraw importowych GVMS i inventory linked w UK

Na terenie Wielkiej Brytanii obecnie występują dwa rodzaje portów, które dzielą się na te związane z inwentaryzacją oraz takie, które nie są z nią powiązane. W każdym porcie występują inne procedury oraz wymagania, chcąc prawidłowo transportować towary, należy się wcześniej dowiedzieć, do jakiego rodzaju portu i w jakim systemie odprawiany będzie nasz towar. Nie każdy port bowiem stosuje się do tych samych zasad. Istnieją tu dwie możliwości, jakie mogą się pojawić, a mianowicie skorzystanie z systemu GVMS lub inventory linked. 

Kod procedury celnej

Do odpowiedniego oznaczania procedur celnych został stworzony odpowiedni system, który umożliwił zebranie ich kodów w jednym miejscu. Kod procedury celnej przede wszystkim określa, w jakim celu dokonywany jest import lub eksport towarów. Przedstawia także jakie procesy Twoja przesyłka będzie przechodzić oraz jakie wymagane podatki zostaną pobrane podczas wykonywania transportu. Aby nie tracić na płynności transportu towarów, który może być spowodowany zbyt długą i skomplikowaną odprawą celną, należy stosować odpowiednie oznaczenia procedur celnych, które są ogólnie przyjęte. Odpowiedni kod pozwala więc określić cel, w jakim zamierzasz importować lub eksportować towary. Ten system służyć ma zwiększeniu szybkości całej procedury. Miało to przede wszystkim ułatwić trudną i często niezrozumiałą procedurę celną. Kody procedur celnych służą sprawniejszej ich identyfikacji.

Czym właściwie jest kod celny?

Kod celny

W 1988 Światowa Organizacja Celna wcieliła nowe rozwiązanie, którym było wprowadzenie odpowiednich oznaczeń dla transportowanych produktów. To wtedy zaczął obowiązywać Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów. Bez odpowiedniego sklasyfikowania nie byłoby możliwe przewożenie ich. Dzięki temu nie ma większych problemów, by nawiązać współpracę handlową, nawet z krajami z najdalszych zakątków ziemi. Dzieje się to z tego powodu, że stosowane kody celne są podobne dla wszystkich krajów. Kod celny reguluje również to, jakie cło, ograniczenia oraz zwolnienia są dostępne dla danego produktu. Bez posiadania odpowiedniego określenia towaru jego import lub eksport może znacząco się wydłużyć.

NCTS 5 nowa wersja komputerowego systemu tranzytu

NCTS to w dużym uproszczeniu skomputeryzowany system, który umożliwia składanie wspólnych zgłoszeń tranzytowych. NCTS, czyli New Computer Transit System, jest obecny na całym terytorium Unii Europejskiej, bazuje on przede wszystkim na deklaracjach celnych złożonych drogą elektroniczną. Głównymi założeniami tego rozwiązania było zwiększenie skuteczności i efektywności podczas procedur tranzytowych. System ten zapobiega również możliwym oszustwom, oraz zabezpiecza towar, który jest poddany tranzytowi. Wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do przejścia na wersję 5 do końca listopada 2023. W najnowszej wersji NCTS 5 wprowadzono szereg zmian do których państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny się zastosować.

Ipaffs nowy system przewożenia żywego inwentarza i produktów spożywczych

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej diametralnie wpłynęło na import i eksport z pozostałych krajów członkowskich. Jeżeli chodzi o przewożenie żywego inwentarza również odnotowano poważne zmiany. Dlatego też zamiast dotychczasowego systemu EU TRACES zostało zaprezentowane nowe rozwiązanie noszące nazwę IPAFFS, czyli Import of products, animals, food and feed system. Korzysta się z niego przy przewożeniu takich towarów jak zwierzęta, produkty spożywcze, rośliny, produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty biologiczne, żywność wysokiego ryzyka nie pochodząca od zwierząt, oraz złożone produkty spożywcze. Oprócz więc zwykłej deklaracji importowej przy przewożeniu powyższych produktów wymagane będzie posiadanie IPAFFS.

Wprowadzenie GVMS

GVMS

Wraz z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię HMRS ustanowił zupełnie nowy system, który znacząco usprawnia przewożenie towarów. GVMS, czyli Goods Vehicle Movement System jest to metoda, która pomaga przy transporcie między Unią Europejską a Wielką Brytanią i Północną Irlandią.
Ma na celu usprawnić wszystkie procedury związane z przekraczaniem granic i powiązana jest z przed-załadunkowymi deklaracjami.

Procedura celna 42

Co to jest procedura celna 42?

Dzięki procedurze celnej 42 firma może być zwolniona od opłat VAT w związku z przewożeniem towarów pod warunkiem, że spełni ona kilka koniecznych warunków. Niemniej należy tu pamiętać, że wciąż jesteśmy zobligowani do opłacenia opłaty celnej. Procedura 42 swoje główne zastosowanie ma podczas, gdy przedsiębiorca chce sprowadzić towary z państwa trzeciego do Unii Europejskiej przy pomocy innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że wszystkie te państwa muszą należeć do wspólnoty. Jej głównym zadaniem jest przede wszystkim usprawnić wszystkie formalności celne w związku z importowaniem podmiotów podlegających opodatkowaniu VAT poprzez możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Zwolnienie jest używane podczas importu, jak i dostawy w obrębie Unii Europejskiej. Pozwala to operatorowi, na unikniecie wydatku gotówkowego.

Brexit a transport między UE a Wielką Brytanią

Brexit

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było tematem dość kontrowersyjnym. Ludzie obawiali się znacznych zmian, które miały dotknąć większość aspektów ich dotychczasowego życia. Na szczęście wprowadzono rozwiązanie, które miało zapobiegać niepotrzebnym komplikacjom.

Postponed Vat Accounting- zmiany związane z importem towarów po Brexicie

PVA

Firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, które zajmowały się importem towarów, zaczął obowiązywać nowy system, który nazwa się odroczenie podatku Vat. Został on przedstawiony 1 stycznia 2021 roku. Jest to wynik poważnej zmiany, jaką było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Kumulacja - co to jest?

Kumulacja

Kumulacja ma miejsce, gdy kraje dzielą się produkcją i wspólnie przestrzegają przepisów RODO. Pozwala to na to, aby produkty, które zostały wyprodukowane w całości w jednym kraju lub w znacznym stopniu przekształcone, były uznawane za pochodzące z tego kraju, nawet jeśli odbiega to od podstawowej koncepcji pochodzenia.

Uzyskiwanie numeru EORI

Numer EORI

Jeśli chcesz przenieść towary do lub z Wielkiej Brytanii, będziesz potrzebował numeru EORI (Economic Operator Registration and Identification). HMRC używa tego numeru do identyfikacji Twojej firmy i śledzenia Twojego eksportu i importu.

Będziesz potrzebował numeru EORI, jeśli chcesz handlować z Wielką Brytanią po Brexicie. Jeśli go nie masz, nie martw się - możesz ubiegać się o niego już teraz, nawet jeśli nie planujesz używać go od razu.

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - export

Eksport lub transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym kości i białka.

Jeśli chcesz eksportować lub przewozić produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ABP), takie jak kości i białko, musisz wykonać kilka kroków. W większości przypadków potrzebny będzie Eksportowy Certyfikat Zdrowia (EHC) lub Wzór Formularza Deklaracji. Istnieją jednak pewne rodzaje ABP, które nie mogą być eksportowane oraz sytuacje, w których certyfikat nie jest wymagany.

Specjalne zasady wywozu surowca diamentowego

Wywóz surowca diamentowego

Do eksportu surowca diamentowego potrzebny jest certyfikat. Jeśli próbujesz importować lub eksportować je poza Systemem Certyfikacji Procesu Kimberley (KP), organy ścigania mogą zająć twój towar. KP reguluje globalny handel surowcem diamentowym.

Jeżeli planujesz międzynarodowy transport swoich surowych diamentów, będziesz musiał uzyskać certyfikat KP. Wymiana surowych diamentów po 1 stycznia 2021 roku - dniu niepodległości Wielkiej Brytanii - ma nowe zasady dla tych w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Jeśli znajdziesz się w transporcie surowca diamentowego pomiędzy tymi dwoma obszarami, wiedz, że będziesz potrzebował brytyjskiego certyfikatu KP w ręku przed eksportem do kraju UE. Możesz ubiegać się o ten dokument kontaktując się z Government Diamond Office poprzez ich stronę internetową (link poniżej).

Określanie pochodzenia towarów

Jak określić pochodzenie towarów?

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dowiedzieć się, jaki towar jest przedmiotem handlu. Światowa Organizacja Celna posiada obszerną listę, która klasyfikuje każdy produkt na podstawie pozycji taryfowych. Każdy produkt ma swój własny kod, który dzieli się na różne kategorie.

Po sklasyfikowaniu towaru musimy znaleźć jego "narodowość ekonomiczną", a nie tylko kraj, z którego pochodzi. Oznacza to ustalenie, jaką wartość ma produkt i gdzie wykonano większość pracy przy jego wytwarzaniu (co opisano poniżej w punkcie "wystarczająca wartość dodana").

Oświadczenie o pochodzeniu

Składanie wniosku o przyznanie preferencji z wykorzystaniem oświadczenia o pochodzeniu.

Oświadczenie o pochodzeniu.

Importer może wykorzystać "oświadczenie o pochodzeniu" przygotowane przez eksportera w celu ubiegania się o preferencje. Eksporter jest zobowiązany przez prawo do zamieszczenia oświadczenia o pochodzeniu na fakturze lub innym dokumencie, w tym dokumencie handlowym, który opisuje produkt pochodzący w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić jego identyfikację. Oświadczenie lub dokument może być złożony w formie elektronicznej.

 

Reguły Pochodzenia

Czym są reguły pochodzenia?

Najprościej rzecz ujmując, reguły pochodzenia to kryteria stosowane w celu określenia kraju pochodzenia danego towaru. Jest to ważne dla celów handlowych, ponieważ może decydować o tym, czy należy płacić cła za towar, gdy jest on importowany do innego kraju.

W ramach umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE, reguły pochodzenia będą stosowane do określenia, czy towary importowane do Wielkiej Brytanii z UE kwalifikują się do preferencyjnego traktowania. Oznacza to, że mogą być zwolnione z płacenia cła lub mogą kwalifikować się do obniżonych stawek celnych.

 

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) zostanie zamknięty.

HMRC zamknie system Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF).

Jednolitą platformą celną będzie Customs Declaration Service (CDS).

 

Usługa deklaracji celnej

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) zostanie zamknięty.

HMRC wysłał korespondencję do wielu firm ostrzegając je przed nowym brytyjskim systemem Customs Declaration Service (CDS). Jeśli nie będziesz działać szybko, Twój agent celny może nie zdążyć złożyć deklaracji, co spowoduje opóźnienia w otrzymaniu towarów dla Twojej firmy.

Pierwszy etap CDS, który dotyczy importu, ma się zakończyć do 30 września 2022 roku. Powinieneś jak najszybciej zapisać się do CDS, aby zminimalizować ryzyko opóźnień w odprawie celnej. Jeśli od 2 czerwca 2019 roku otrzymujesz z brytyjskiej strony .Gov zestawienia Postponed Import VAT, to jesteś już zarejestrowany do CDS i nie musisz robić nic więcej, chyba że posiadasz UK Duty Deferment Account.