Blog

Czym właściwie jest kod celny?

Kod celny

W 1988 Światowa Organizacja Celna wcieliła nowe rozwiązanie, którym było wprowadzenie odpowiednich oznaczeń dla transportowanych produktów. To wtedy zaczął obowiązywać Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów. Bez odpowiedniego sklasyfikowania nie byłoby możliwe przewożenie ich. Dzięki temu nie ma większych problemów, by nawiązać współpracę handlową, nawet z krajami z najdalszych zakątków ziemi. Dzieje się to z tego powodu, że stosowane kody celne są podobne dla wszystkich krajów. Kod celny reguluje również to, jakie cło, ograniczenia oraz zwolnienia są dostępne dla danego produktu. Bez posiadania odpowiedniego określenia towaru jego import lub eksport może znacząco się wydłużyć.

Kod procedury celnej

Do odpowiedniego oznaczania procedur celnych został stworzony odpowiedni system, który umożliwił zebranie ich kodów w jednym miejscu. Kod procedury celnej przede wszystkim określa, w jakim celu dokonywany jest import lub eksport towarów. Przedstawia także jakie procesy Twoja przesyłka będzie przechodzić oraz jakie wymagane podatki zostaną pobrane podczas wykonywania transportu. Aby nie tracić na płynności transportu towarów, który może być spowodowany zbyt długą i skomplikowaną odprawą celną, należy stosować odpowiednie oznaczenia procedur celnych, które są ogólnie przyjęte. Odpowiedni kod pozwala więc określić cel, w jakim zamierzasz importować lub eksportować towary. Ten system służyć ma zwiększeniu szybkości całej procedury. Miało to przede wszystkim ułatwić trudną i często niezrozumiałą procedurę celną. Kody procedur celnych służą sprawniejszej ich identyfikacji.

NCTS 5 nowa wersja komputerowego systemu tranzytu

NCTS to w dużym uproszczeniu skomputeryzowany system, który umożliwia składanie wspólnych zgłoszeń tranzytowych. NCTS, czyli New Computer Transit System, jest obecny na całym terytorium Unii Europejskiej, bazuje on przede wszystkim na deklaracjach celnych złożonych drogą elektroniczną. Głównymi założeniami tego rozwiązania było zwiększenie skuteczności i efektywności podczas procedur tranzytowych. System ten zapobiega również możliwym oszustwom, oraz zabezpiecza towar, który jest poddany tranzytowi. Wszystkie kraje członkowskie zobowiązane są do przejścia na wersję 5 do końca listopada 2023. W najnowszej wersji NCTS 5 wprowadzono szereg zmian do których państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny się zastosować.

Ipaffs nowy system przewożenia żywego inwentarza i produktów spożywczych

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej diametralnie wpłynęło na import i eksport z pozostałych krajów członkowskich. Jeżeli chodzi o przewożenie żywego inwentarza również odnotowano poważne zmiany. Dlatego też zamiast dotychczasowego systemu EU TRACES zostało zaprezentowane nowe rozwiązanie noszące nazwę IPAFFS, czyli Import of products, animals, food and feed system. Korzysta się z niego przy przewożeniu takich towarów jak zwierzęta, produkty spożywcze, rośliny, produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty biologiczne, żywność wysokiego ryzyka nie pochodząca od zwierząt, oraz złożone produkty spożywcze. Oprócz więc zwykłej deklaracji importowej przy przewożeniu powyższych produktów wymagane będzie posiadanie IPAFFS.

Wprowadzenie GVMS

GVMS

Wraz z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię HMRS ustanowił zupełnie nowy system, który znacząco usprawnia przewożenie towarów. GVMS, czyli Goods Vehicle Movement System jest to metoda, która pomaga przy transporcie między Unią Europejską a Wielką Brytanią i Północną Irlandią.
Ma na celu usprawnić wszystkie procedury związane z przekraczaniem granic i powiązana jest z przed-załadunkowymi deklaracjami.

Procedura celna 42

Co to jest procedura celna 42?

Dzięki procedurze celnej 42 firma może być zwolniona od opłat VAT w związku z przewożeniem towarów pod warunkiem, że spełni ona kilka koniecznych warunków. Niemniej należy tu pamiętać, że wciąż jesteśmy zobligowani do opłacenia opłaty celnej. Procedura 42 swoje główne zastosowanie ma podczas, gdy przedsiębiorca chce sprowadzić towary z państwa trzeciego do Unii Europejskiej przy pomocy innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że wszystkie te państwa muszą należeć do wspólnoty. Jej głównym zadaniem jest przede wszystkim usprawnić wszystkie formalności celne w związku z importowaniem podmiotów podlegających opodatkowaniu VAT poprzez możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania VAT. Zwolnienie jest używane podczas importu, jak i dostawy w obrębie Unii Europejskiej. Pozwala to operatorowi, na unikniecie wydatku gotówkowego.

Brexit a transport między UE a Wielką Brytanią

Brexit

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej było tematem dość kontrowersyjnym. Ludzie obawiali się znacznych zmian, które miały dotknąć większość aspektów ich dotychczasowego życia. Na szczęście wprowadzono rozwiązanie, które miało zapobiegać niepotrzebnym komplikacjom.

Postponed Vat Accounting- zmiany związane z importem towarów po Brexicie

PVA

Firmy zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, które zajmowały się importem towarów, zaczął obowiązywać nowy system, który nazwa się odroczenie podatku Vat. Został on przedstawiony 1 stycznia 2021 roku. Jest to wynik poważnej zmiany, jaką było wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Kumulacja - co to jest?

Kumulacja

Kumulacja ma miejsce, gdy kraje dzielą się produkcją i wspólnie przestrzegają przepisów RODO. Pozwala to na to, aby produkty, które zostały wyprodukowane w całości w jednym kraju lub w znacznym stopniu przekształcone, były uznawane za pochodzące z tego kraju, nawet jeśli odbiega to od podstawowej koncepcji pochodzenia.

Uzyskiwanie numeru EORI

Numer EORI

Jeśli chcesz przenieść towary do lub z Wielkiej Brytanii, będziesz potrzebował numeru EORI (Economic Operator Registration and Identification). HMRC używa tego numeru do identyfikacji Twojej firmy i śledzenia Twojego eksportu i importu.

Będziesz potrzebował numeru EORI, jeśli chcesz handlować z Wielką Brytanią po Brexicie. Jeśli go nie masz, nie martw się - możesz ubiegać się o niego już teraz, nawet jeśli nie planujesz używać go od razu.

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego - export

Eksport lub transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym kości i białka.

Jeśli chcesz eksportować lub przewozić produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ABP), takie jak kości i białko, musisz wykonać kilka kroków. W większości przypadków potrzebny będzie Eksportowy Certyfikat Zdrowia (EHC) lub Wzór Formularza Deklaracji. Istnieją jednak pewne rodzaje ABP, które nie mogą być eksportowane oraz sytuacje, w których certyfikat nie jest wymagany.

Specjalne zasady wywozu surowca diamentowego

Wywóz surowca diamentowego

Do eksportu surowca diamentowego potrzebny jest certyfikat. Jeśli próbujesz importować lub eksportować je poza Systemem Certyfikacji Procesu Kimberley (KP), organy ścigania mogą zająć twój towar. KP reguluje globalny handel surowcem diamentowym.

Jeżeli planujesz międzynarodowy transport swoich surowych diamentów, będziesz musiał uzyskać certyfikat KP. Wymiana surowych diamentów po 1 stycznia 2021 roku - dniu niepodległości Wielkiej Brytanii - ma nowe zasady dla tych w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Jeśli znajdziesz się w transporcie surowca diamentowego pomiędzy tymi dwoma obszarami, wiedz, że będziesz potrzebował brytyjskiego certyfikatu KP w ręku przed eksportem do kraju UE. Możesz ubiegać się o ten dokument kontaktując się z Government Diamond Office poprzez ich stronę internetową (link poniżej).

Określanie pochodzenia towarów

Jak określić pochodzenie towarów?

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dowiedzieć się, jaki towar jest przedmiotem handlu. Światowa Organizacja Celna posiada obszerną listę, która klasyfikuje każdy produkt na podstawie pozycji taryfowych. Każdy produkt ma swój własny kod, który dzieli się na różne kategorie.

Po sklasyfikowaniu towaru musimy znaleźć jego "narodowość ekonomiczną", a nie tylko kraj, z którego pochodzi. Oznacza to ustalenie, jaką wartość ma produkt i gdzie wykonano większość pracy przy jego wytwarzaniu (co opisano poniżej w punkcie "wystarczająca wartość dodana").

Oświadczenie o pochodzeniu

Składanie wniosku o przyznanie preferencji z wykorzystaniem oświadczenia o pochodzeniu.

Oświadczenie o pochodzeniu.

Importer może wykorzystać "oświadczenie o pochodzeniu" przygotowane przez eksportera w celu ubiegania się o preferencje. Eksporter jest zobowiązany przez prawo do zamieszczenia oświadczenia o pochodzeniu na fakturze lub innym dokumencie, w tym dokumencie handlowym, który opisuje produkt pochodzący w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić jego identyfikację. Oświadczenie lub dokument może być złożony w formie elektronicznej.

 

Reguły Pochodzenia

Czym są reguły pochodzenia?

Najprościej rzecz ujmując, reguły pochodzenia to kryteria stosowane w celu określenia kraju pochodzenia danego towaru. Jest to ważne dla celów handlowych, ponieważ może decydować o tym, czy należy płacić cła za towar, gdy jest on importowany do innego kraju.

W ramach umowy handlowej między Wielką Brytanią a UE, reguły pochodzenia będą stosowane do określenia, czy towary importowane do Wielkiej Brytanii z UE kwalifikują się do preferencyjnego traktowania. Oznacza to, że mogą być zwolnione z płacenia cła lub mogą kwalifikować się do obniżonych stawek celnych.

 

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) zostanie zamknięty.

HMRC zamknie system Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF).

Jednolitą platformą celną będzie Customs Declaration Service (CDS).

 

Usługa deklaracji celnej

System Obsługi Celnej Towarów Importowanych i System CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) zostanie zamknięty.

HMRC wysłał korespondencję do wielu firm ostrzegając je przed nowym brytyjskim systemem Customs Declaration Service (CDS). Jeśli nie będziesz działać szybko, Twój agent celny może nie zdążyć złożyć deklaracji, co spowoduje opóźnienia w otrzymaniu towarów dla Twojej firmy.

Pierwszy etap CDS, który dotyczy importu, ma się zakończyć do 30 września 2022 roku. Powinieneś jak najszybciej zapisać się do CDS, aby zminimalizować ryzyko opóźnień w odprawie celnej. Jeśli od 2 czerwca 2019 roku otrzymujesz z brytyjskiej strony .Gov zestawienia Postponed Import VAT, to jesteś już zarejestrowany do CDS i nie musisz robić nic więcej, chyba że posiadasz UK Duty Deferment Account.

 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Zapewniają one prawidłowe działanie strony, narzędzi społecznościowych, reklamowych i analitycznych. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.